Opdatering om Hold DM 2020

På grund af Covid-19 situationen er det desværre stadigvæk ikke muligt at komme med en klar udmelding vedr. årets hold DM. Stævneudvalget arbejder med to planer:

Plan A: Traditionelt Hold DM i 18. – 20 september på en skole et sted i Danmark. Dette kræver dels, at vi kan få en skole til at være arrangør med så kort varsel og så naturligvis, at det er 100% i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Plan B: Kan plan A ikke lade sig gøre, så afholder vi online hold-DM lørdag den 19. september. De 4-6 bedste hold i A- og B-rækken inviteres til et fysisk endags skakstævne weekenden efter m.h.p. at finde de officielle Danmarksmestre i aldersgruppe A og B, hvorfra man kvalificerer sig til nordisk mesterskab 15. – 18. oktober.

For begge planer gælder det, at det er elevernes klassetrin i skoleåret 2019/20, der bestemmer hvilken aldersgruppe man spiller i.

Situationen følges tæt og det meldes ud så hurtigt som muligt, hvilken plan vi går efter. Allersenest 1. august. Skulle din klub/skole have lyst til at være vært hold DM 18. – 20. september, så hører vi det gerne.

Er der spørgsmål til ovenstående kan de rettes til stævneudvalgets Hold DM ansvarlig, Ahmad El-Achi, ahmad@skoleskak.dk eller tlf. 27 38 45 55.