Endelig Beslutning!

 P.g.a. Covid19 måtte Dansk Skoleskak desværre udskyde årets hold DM. Stævneudvalget i Dansk Skoleskak har nu bestemt sig for, at hold DM skal afholdes som et online-stævne.

Som tidligere udmeldt bliver stævnet afholdt lørdag den 19. september fra kl. 10.00-16.00.

Vi arbejder lige nu på teknikken og kommer så hurtigt som muligt tilbage med flere detaljer vedr. tilmelding og hvilket site, der vil blive benyttet.

Det bliver gratis at deltage.

Viktor H. Nielsen (hrhaarmark@gmail.com) bliver den ansvarlig for onlinestævnet, og I er velkommen til at kontakte ham, hvis I har spørgsmål.

Der har tidligere været meldt ud, at online-stævnet ville blive efterfulgt af et fysisk finale-stævne m.h.p. at finde årets mestre og kvalificerede til nordisk mesterskab. 

Siden denne udmelding er årets nordiske holdmesterskab desværre blevet aflyst, og i skrivende stund øges smittetrykket i Danmark hastigt.


Derfor vil der ikke blive inviteret til en et fysisk finale-stævne. 


Skulle der være yderligere spm. eller andet kan Ahmad El-Achi kontaktes på (ahmad@skoleskak.dk).


Vi håber på forståelse for beslutningen.

Opdatering om Hold DM 2020

På grund af Covid-19 situationen er det desværre stadigvæk ikke muligt at komme med en klar udmelding vedr. årets hold DM. Stævneudvalget arbejder med to planer:

Plan A: Traditionelt Hold DM i 18. – 20 september på en skole et sted i Danmark. Dette kræver dels, at vi kan få en skole til at være arrangør med så kort varsel og så naturligvis, at det er 100% i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Plan B: Kan plan A ikke lade sig gøre, så afholder vi online hold-DM lørdag den 19. september. De 4-6 bedste hold i A- og B-rækken inviteres til et fysisk endags skakstævne weekenden efter m.h.p. at finde de officielle Danmarksmestre i aldersgruppe A og B, hvorfra man kvalificerer sig til nordisk mesterskab 15. – 18. oktober.

For begge planer gælder det, at det er elevernes klassetrin i skoleåret 2019/20, der bestemmer hvilken aldersgruppe man spiller i.

Situationen følges tæt og det meldes ud så hurtigt som muligt, hvilken plan vi går efter. Allersenest 1. august. Skulle din klub/skole have lyst til at være vært hold DM 18. – 20. september, så hører vi det gerne.

Er der spørgsmål til ovenstående kan de rettes til stævneudvalgets Hold DM ansvarlig, Ahmad El-Achi, ahmad@skoleskak.dk eller tlf. 27 38 45 55.