Program

Programmet for hold-DM 2020.
Detaljeret rundeprogram for grupperne findes under “Turneringen”

Fredag d. 17. april

17.00 – 17.50 Ankomst, tilmelding ved indgangen og indkvartering

18.00 – 18.30 Velkomst  og lodtrækning

18.30 – 20.30 Aftensmad

18.45 – 19.15 Ledermøde

19.15 – 19.35 Notationsværksted

19.40 – 22.40 Skakrunde(r)

23.10 Ro på skolen

Lørdag d. 18. april

8.00 – 9.15 Morgenmad

9.00 – 19.00 Skakrunder

12.00 – 14.00 Frokost

18.00 – 19.45 Aftensmad

19.30 – 22.30 Boldspil, lynskak, film og fri leg

23.10 Ro på skolen

Søndag d. 19. april

8.00 – 9.15 Morgenmad

9.00 – 13.30 Skakrunder

11.00 – 12.00 Klasselokalet skal synes med deltagelse af en voksen fra holdet

12.00 – 13.30 Frokost

ca. 13.50 Præmieoverrækkelse og afslutning – tak for i år