Tilmelding

Tilmeldingen er lukket. Der er et ulige antal deltagere i Å-gruppen, så der er plads til et ekstra Å-gruppe hold. Skynd dig at kontakt:

Morten Sørensen
ms@morten-soerensen.dk
24 87 00 30