Program

09:30            Senest ankomst

09:45            Velkomst

10:00            1. runde

11:00            2. runde

12:00            3. runde

12:30            Frokost

13:30            4. runde

14:30            5. runde

15:30            6. runde

16:30            7. runde

17:45            Præmieoverrækkelse

18:30            Tak for denne gang